Jak napisać dobre CV?

1. WSTĘP

Na początku CV określ jasno, jaki charakter pracy Cię interesuje oraz czas – od kiedy i na jak długo możesz podjąć pracę. Jeśli posiadasz swoje zdjęcie, także możesz je dołączyć.

2. INFORMACJE PERSONALNE

Zwróć uwagę by zawierały: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zwróć uwagę na chronologię, podaj stanowisko i opisz charakter wykonywanej pracy, zakres obowiązków i odpowiedzialności.

4. WYKSZTAŁCENIE

Podobnie jak w przypadku doświadczenia, zwróć uwagę na chronologię. Podaj nazwę i profil ukończonej szkoły. Jeśli kończąc edukację uzyskałeś dodatkowe kwalifikacje, kursy lub pozwolenia, napisz o tym, określając ich charakter i kategorię.

5. ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE

W rekrutacji ważnym kryterium są indywidualne zdolności interpersonalne kandydatów. Jeżeli więc jesteś dobrym słuchaczem, potrafisz pracować w zespole, umiesz radzić sobie ze stresem w pracy lub posiadasz inne zdolności, po prostu o tym napisz.

6. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Znajomość języków obcych jest istotna – stanowi wielki atut w oczach pracodawcy. Podaj jakie języki obce znasz oraz określ stopień ich zaawansowania.

7. INNE UMIEJĘTNOŚCI

Jeśli potrafisz „coś więcej” i jeszcze o tym nie napisałeś, to jest to odpowiednie miejsce, aby to zrobić.

8. POZWOLENIA, CERTYFIKATY, UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA POJAZDÓW

Jeżeli posiadasz jakikolwiek rodzaj licencji, uprawnień, pozwoleń na prowadzenie pojazdów (wózek widłowy, ciężarówka, koparka itp.), nie zapomnij o tym napisać w CV.

9. ZAKOŃCZENIE

Pamiętaj, aby dodać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym na ich przekazywanie do potencjalnych pracodawców (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Agencję oraz prawie do ich poprawiania.”